Projekt „Vybudování komunitního centra Stodola v obci Křižánky“

poslední aktualizace: 29.6.2021

 

Tento projekt „Vybudování komunitního centra Stodola v obci Křižánky“ byl podpořen ze 4. výzvy MAS Havlíčkův kraj -  IROP – Podpora sociálních služeb z alokace místní akční skupiny Havlíčkův kraj, o.p.s. - dotace 95 % ve výši 4.745.250,- Kč.

https://m.kr-vysocina.cz/vismo5/dokumenty2.asp?id_org=450008&id=4108111&n=v%2Dkrizankach%2Dotevreli%2Dnove%2Dkomunitni%2Dcentrum%2Dstodola&p1=1013

Evropská unie
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Program rozvoje venkova
LEADER
místní Agenda 21
podpořil Kraj Vysočina
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
NS MAS ČR
Sdílejte stránku: