Prezentace ze semináře na Krajském úřadě v Jihlavě dne 6. 11. 2019 - Dotační příležitosti pro obce na rok 2020

poslední aktualizace: 7.11.2019

Kotlíkové dotace

IROP

MMR

4_Agendový informační systém SFŽP ČR

4_Prezentace_NPŽP_výzva 2_2018_výzva 9_2019

4_Prezentace_NPŽP_výzva 4_2019

4_Prezentace_NPŽP_výzva 7_2019

Evropská unie
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Program rozvoje venkova
LEADER
místní Agenda 21
podpořil Kraj Vysočina
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
NS MAS ČR
Sdílejte stránku: