Výzva č. 7 MAS Havlíčkův kraj - Podpora sociální integrace včetně vzdělávání sociálních pracovníků - opatření 4

poslední aktualizace: 13.11.2019

Pozvánka na seminář 26. 11. 2019

Evropská unie
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Program rozvoje venkova
LEADER
místní Agenda 21
podpořil Kraj Vysočina
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
NS MAS ČR
Sdílejte stránku: