Pozvánka na jednání Výběrové komise - Hodnocení projektu z 3. a 4. Výzvy OPZ

poslední aktualizace: 14.6.2018

Pozvánka

Evropská unie
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Program rozvoje venkova
LEADER
místní Agenda 21
podpořil Kraj Vysočina
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
NS MAS ČR
Sdílejte stránku: