Pozvánka na jednání Výběrové komise (4. 8. 2018)

poslední aktualizace: 26.7.2018

 

Pozvánka na jednání Výběrové komise 

ve čtvrtek 2. srpna 2018 od 13.00 hodin
v kanceláři MAS Havlíčkův kraj, Havlíčkova ulice 67, 582 23 Havlíčkova Borová

Program jednání:
1. Seznámení se s obdrženými žádostmi o podporu v rámci výzvy programového rámce IROP:
Výzva č. 4 MAS Havlíčkův kraj – IROP – Podpora sociálních služeb
2. Ošetření střetu zájmů hodnotitelů Výběrové komise MAS
3. Věcné hodnocení žádostí o podporu podaných v rámci Výzvy č. 4 MAS Havlíčkův kraj – IROP
– Podpora sociálních služeb
4. Závěr

Svoji účast potvrďte emailem na adresu puzova@havlickuvkraj.cz nebo telefonicky na mobil:
739 626 612.

Evropská unie
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Program rozvoje venkova
LEADER
místní Agenda 21
podpořil Kraj Vysočina
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
NS MAS ČR
Sdílejte stránku: