Nová zelená úsporám Light

poslední aktualizace: 3.1.2023

 

MAS Havlíčkův kraj poskytuje poradenství a pomoc s podáním žádosti o dotaci v programu Nová zelená úsporám Light pro obyvatele území MAS Havlíčkův kraj (mapa území).

Více informací naleznete zde: https://novazelenausporam.cz/nzu-light/

Závazné pokyny pro žadatele naleznete zde.

Nová zelená úsporám Light - informační leták

Kontakt pro více informací: Kateřina Niklfeldová, tel: 561 116 138 ; 722 945 540, niklfeldova@havlickuvkraj.cz

DOKUMENTY PŘEDKLÁDANÉ VŠEMI ŽADATELI O PODPORU
1. Fotodokumentace – stav před započetím realizace navrhovaných opatření.
2. Dokument prokazující vlastnictví bankovního účtu žadatele – jedná se o jakýkoliv dokument jednoznačně prokazující vlastnictví bankovního účtu uvedeného v žádosti. Účet, který žadatel v AIS SFŽP ČR označí jako dotační, bude účtem, na který Fond proplatí podporu.
3. Dokument prokazující čerpání příspěvku na bydlení nebo důchodu.
4. Zpráva o navrhovaných opatřeních (odborný posudek) – závazný vzor a pokyny pro vypracování jsou zveřejněny na webových stránkách programu. Zpráva musí být potvrzena členem místní akční skupiny České republiky (dále jen „MAS“), nebo pracovníkem energetického konzultačního a informačního střediska (dále jen „EKIS/M-EKIS“).

Evropská unie
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Program rozvoje venkova
LEADER
místní Agenda 21
podpořil Kraj Vysočina
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
NS MAS ČR
Sdílejte stránku: