INFO: Nová zelená úsporám Light

poslední aktualizace: 3.1.2023

 

MAS Havlíčkův kraj  od 1. 1. 2024 neposkytuje poradenství a pomoc s podáním žádosti o dotaci v programu Nová zelená úsporám Light pro obyvatele území MAS Havlíčkův kraj (mapa území). Žadatelům, kteří u nás žádali v předchozím roce, zpracujeme závěrečné vyhodnocení akce, tedy uděláme vyúčtování dotace.

Žadatelé z našeho území se mohou obracet na zpracovatele této dotace: https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/strediska-EKIS

Kontakty pro více informací:

Bc. Kateřina Niklfeldová, tel: 561 116 138 ; 722 945 540, e-mail: niklfeldova@havlickuvkraj.cz

Ing. Yvona Jandová, e-mail: jandova@havlickuvkraj.cz

DOKUMENTY pro vyúčtování dotace:
1. Fotodokumentace – stav po ukončení/realizaci akce realizace navrhovaných opatření.
2. Účetní doklady o provedené akci (faktury, výpis z banky o úhradě, paragony atp.)
3. Zpráva o navrhovaných opatřeních (odborný posudek) – závazný vzor a pokyny pro vypracování jsou zveřejněny na webových stránkách programu. Zpráva musí být potvrzena členem místní akční skupiny České republiky (dále jen „MAS“), nebo pracovníkem energetického konzultačního a informačního střediska (dále jen „EKIS/M-EKIS“).

4. v případě realizace OZE Zpráva o instalaci OZE NZÚ Light - závazný vzor a pokyny pro vypracování jsou zveřejněny na webových stránkách programu. Zpráva musí být potvrzena dodavatelem OZE.

Evropská unie
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Program rozvoje venkova
LEADER
místní Agenda 21
podpořil Kraj Vysočina
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
NS MAS ČR
Sdílejte stránku: