Mid-term evaluace SCLLD Havlíčkův kraj (Sebehodnocení za období 1. 1. 2017 - 31. 12. 2018)

poslední aktualizace: 31.10.2019

Mid-term evaluace SCLLD Havlíčkův kraj 1. 1. 2017 - 31. 12. 2018

Evropská unie
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Program rozvoje venkova
LEADER
místní Agenda 21
podpořil Kraj Vysočina
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
NS MAS ČR
Sdílejte stránku: