Dotazník k Programovému rámci PRV pro období 2021– 2027 (Nové plánovací období)

poslední aktualizace: 19.8.2020

 

Dotazník je určen pro zemědělce, lesníky a podnikatele v nezemědělských činnostech (jak právnické osoby, tak i pro fyzické osoby, malé a střední podniky)

Předkládáme Vám k vyplnění dotazník pro programový rámec PRV pro tvorbu (aktualizaci) naší strategie. 

Žádáme Vás o vyplnění a zaslání zpět na MAS Havlíčkův kraj, e-mail: hajkova@havlickuvkraj.cz            do 31. 8. 2020.

Dotazník k vyplnění naleznete zde.

Vzor dotazníku naleznete zde.

Evropská unie
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Program rozvoje venkova
LEADER
místní Agenda 21
podpořil Kraj Vysočina
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
NS MAS ČR
Sdílejte stránku: