Aktuální dotace z MMR a MŠMT

poslední aktualizace: 19.10.2017

Podpora obnovy a rozvoje venkova 2018 (MMR)

- výzva k předkládání žádostí z MMR (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR) je vyhlášena a příjem žádostí potrvá do 15. ledna 2018.

Je možné požádat o finanční prostředky na komunikace, dětská a sportovní hřiště atp.

Tento titul je určen jen pro obce do 3.000 obyvatel.

Více na http://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Podpora-regionu/Programy-Dotace/Podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova-2018, či v příloze.

 


Rozšíření kapacit MŠ a ZŠ (MŠMT)

- výzva MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR) je zaměřena na rozšíření kapacit MŠ a ZŠ. Cílem výzvy je podpořit rozvoj kapacit základních škol s 1. stupněm a také školy, které jsou umístěny v jedné budově s mateřskou školou. Současně je cílem podpořit kapacity MŠ a ZŠ zřízené dobrovolnými svazky obcí.

Výzva je otevřena do 8. prosince 2017.

Více na http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-vyhlasuje-dalsi-vyzvu-na-rozsireni-kapacit-ms-a-zs-1?highlightWords=v%C3%BDzva+pro+M%C5%A0

 

Evropská unie
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Program rozvoje venkova
LEADER
místní Agenda 21
podpořil Kraj Vysočina
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
NS MAS ČR
Sdílejte stránku: