Programový rámec OPZ

Komunitně vedený místní rozvoj v rámci Operačního programu Zaměstnanost (dále jen OP ZAM) může být realizován v investiční prioritě 2.3, specifickém cíli 2.3.1 „Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech“.V rámci zpracování SCLLD byly na území MAS Havlíčkův kraj identifikovány problematiky sociálního začleňování a nezaměstnanosti jako jedny z hlavních oblastí, na které je potřeba se zaměřit. Významná jsou však témata i vzdělávání a zaměstnanosti.


Soubory ke stažení: