Programový rámec OP ŽP

Komunitně vedený místní rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí (dále jen OP ŽP) může být realizován v rámci prioritní osy 4, specifického cíle 3: Posílit přirozené funkce krajiny

Plánovaná celková alokace do území pro období 2017– 2023:  6 443 000,- Kč

 


Soubory ke stažení: