Kulturní a přírodní dědictví regionu MAS Havlíčkův kraj

Území MAS Havlíčkův kraj je bohaté na historické a přírodní památky. Dochované jsou kostely, kaple ale také venkovské usedlosti, křížky a Boží muka. Na území MAS je evidováno přes 250 kulturních památek s rejstříkovým číslem. Nachází se zde také jedna národní kulturní památka (NKP), jedná se o Památník Karla Havlíčka Borovského (jeho rodný dům). Mezi významné kulturní památky patří např.: areál u Svaté Anny, zámek v Přibyslavi, hrad Ronov nad Sázavou, tvrz Zkamenělý zámek, lovecký zámeček Karlštejn. Významným kulturním dědictvím na území jsou Vesnické památkové rezervace Krátká a Křižánky - největší vesnická památková rezervace Kraje Vysočina. Městská památková zóna se nachází v Havlíčkově Borové a Přibyslavi. V obcích se uchovávají tradiční venkovské zvyky této oblasti, jako je např. masopust. Nemovité kulturní bohatství představují Vesnické masopustní obchůzky a masky v obci Studnice a Hamry (Pardubický kraj), které byly v roce 2010 zapsány na Reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO. Patří mezi nejvíce turisticky navštěvované památky a významné prvky cestovního ruchu v regionu.

V každé obci MAS jsou zastoupeny různé typy kulturního a přírodního bohatství, o které se zastupitelé obcí a místní obyvatelé snaží pečovat jak nejlépe umí.

V následujících přílohách, které budeme postupně doplňovat, si můžete některé kulturní a přírodní bohatství regionu připomenout. Zdrojem informací jsou údaje čerpané z www.kr-vysocina.cz a údaje z místních šetření MAS Havlíčkův kraj.


Soubory ke stažení: