Projekt Sdružení místních samospráv ČR

Místní akční skupina Havlíčkův kraj aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Projekt „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů" CZ.1.04/4.1.00/B6.00043

V našem regionu MAS Havlíčkův kraj byl od 1. 10. 2014 do 30. 11. 2015 zrealizován projekt s názvem „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů". Nositelem projektu bylo Sdružení místních samospráv v ČR (SMS ČR), které obdrželo finanční podporu z Evropského sociálního fondu (ESF) v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Místní akční skupina (MAS) Havlíčkův kraj se stala partnerem tohoto projektu.

O Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR)

Sdružení místních samospráv ČR bylo založeno v lednu roku 2008 a v současnosti čítá 1069 obcí a měst v Komoře obcí a 12 neziskových subjektů v Komoře organizací. V drtivé většině se jedná o členy se zájmem o rozvoj venkova či o spolupráci měst s venkovským prostorem. Sdružení místních samospráv je členěno do 13 krajských organizací. Starostové v krajích si sami hájí svá práva i zájmy. Více na www.smscr.cz 

Smyslem projektu bylo podpořit spolupráci obcí a zvýšit kvalitu a efektivitu výkonu veřejné správy s využitím platforem MAS. SMS ČR vydefinovalo 5 prioritních oblastí, z níž MAS Havlíčkův kraj vybralo 3.

Šlo o níže uvedená témata:

 1. Regionální školství            
 2. Doprava
 3. Protipovodňová opatření a krizové řízení
 4. Odpadové hospodářství
 5. Zaměstnanost
 6. Snížit administrativní zátěž obecních úřadů

Během projektu vzniklo:

 • Studie současného stavu výkonu veřejné správy s návrhy možností jejího efektivnějšího výkonu formou spolupráce.
 • Zásobník dobré praxe tj. Kuchařka ověřených nápadů z celé ČR a EU.
 • Metodika spolupráce obcí na platformě MAS a její aplikace
 • Strategie spolupráce obcí MAS Havlíčkův kraj (SSO) - viz. příloha níže tohoto dokumentu
 • Pakt o spolupráci a partnerství uzavřené v regionu MAS Havlíčkův kraj
 • Koncepční návrh legislativních řešení zaměřených na oblast MAS

 Do projektu bylo zapojeno přes 1903 obcí, které jsou sdruženy do 72 MAS z 10 krajů České republiky. 

Více informací o projektu http://www.smscr.cz/cz/aktuality/883-mas-jako-nastroj-spoluprace-obci-pro-efektivni-chod-uradu

 V rámci realizace projektu proběhla následující setkání: 

EVROPSKÉ FONDY PO LOPATĚ

Workshop pro starosty se uskutečnil v úterý 30. ledna 2015 od 13.30 hodin v KD Rubín v Brně. Na tématu workshopu byly zkratky jako MAS, CLLD, Leader, IPRÚ, ITI, IROP, OPZ, které sebou přinesly nové operační programy v novém programovacím období. Workshop byl zaměřený na lepší orientaci operačních programů, na možnosti čerpání, na budoucí programové období a MAS, ale také na představení projektu MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů.

 I. KULATÝ STŮL

První kulatý stůl, který v rámci projektu se uskutečnil 24. února 2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Zemědělské a. s. Krucemburk. Na kulatém stole byla představen projekt „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“ a jeho nositel. Dále bylo na setkání diskutováno nad jednotlivými okruhy spolupráce a nad současným stavem veřejné správy. Pozvánku a zápis naleznete v příloze níže

EVROPSKÉ FONDY A MAS (PODRUHÉ) a POLOPATĚ

Workshop určený pro starosty Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina se uskutečnil v pátek 9. října 2015 v 10.00 hodin v Hotelu Santon v Brně. V rámci programu bylo mimo jiné přednášeno a následně diskutováno nad problematickou  místních akčních plánů rozvoje vzdělávání, nad budoucími projekty nakládání s odpady, nad komunitními centry v obcích a nad spoluprací obcí v MAS v oblasti zaměstnanosti. Na workshopu nechyběly dobré příklady praxe od starostů ani občerstvení. 

II. KULATÝ STŮL

V rámci projektu proběhl 2. kulatý stůl, který se konal v úterý 22. září 2015 od 17.00 hodin v kulturním domě v Jámách. Na kulatém stole byla představena nově vzniklá Strategie spolupráce obcí (SSO) na platformě MAS a byl odsouhlasen Pakt o spolupráci obcí. Pozvánku a zápis naleznete v příloze níže

 


Soubory ke stažení:

 
Náhodné foto
Poznejte zelené srdce Česka