Propagace a realizace programu MA21 v regionu MAS Havlíčkův kraj

V této aktivitě byly pořízeny drobné propagační předměty. Celkem bylo pořízeno 100 ks pravítek s logem s logem Zdravý kraj, 150 ks barevných tužek s logem Zdravý kraj, 205 ks souprav společenských her s logem Zdravý kraj a vloženým informačním letákem, 400 ks bavlněných tašek s logem Zdravý kraj.Propagační předměty jsme využili při kulatých stolech – do tomboly, dále pak na akcích pořádaných nebo spolupořádaných místní akční skupinou: Čistá řeka Sázava, Čistá řeka Oslava, Den MAS v Polničce. Do akce Čistá řeka Sázava se zapojilo cca 250 dobrovolníků z území MAS a do akce Čistá řeka Oslava se zapojilo zhruba 150 dobrovolníků. Při těchto dvou akcích podporujících zdravé chování k přírodě a v přírodě, byly sběračům odpadů rozdány bavlněné tašky na sběr těžkých, převážně skleněných odpadů. Den MAS v Polničce proběhl ve spolupráci s obcí při akci „Hod polničskou podkovou“. Bylo zde přítomno okolo 300 návštěvníků akce. MAS připravila pro návštěvníky akce vědomostní kvíz, ve kterém měli přítomní bez rozdílu věku určit správné odpovědi na otázky. Cílem kvízu bylo ověřit znalosti soutěžících o svém nejbližším okolí. Účastníkům akce byly rozdávány drobné propagační předměty. Propagační předměty byly využity také při kulatých stolech (tombola - závěrečný kulatý stůl v Jámách) a jejich další využití plánujeme při společné akci „Bez stromečku nejsou Vánoce“ v Sobíňově. Výroba propagačních předmětů byla provedena dodavatelsky.


Soubory ke stažení:
JPG img-6337.JPG 24 kB
JPG img-6339.JPG 31 kB
JPG img-6341.JPG 38 kB
JPG img-6342.JPG 52 kB
JPG img-6344.JPG 55 kB
JPG img-6345.JPG 56 kB
JPG img-6346.JPG 38 kB

 
Náhodné foto
Poznejte zelené srdce Česka