FAIR TRADE na místní úrovni - propagace místních výrobců a řemeslníků

Místní akční skupina Havlíčkův kraj Vám představuje regionální firmy a produkty. Cílem našeho projektu je propagace šikovných lidí, žijících v regionu Havlíčkův kraj, kteří dodnes využívají tradiční řemeslné techniky a výrobní postupy, ale také zvýšit sounáležitost obyvatel s regionem a dát podnět pro nejrůznější formy spolupráce v regionu mezi podnikateli, veřejnou správou, ale i neziskovými organizacemi. Naším cílem je pomoci místním výrobkům a výrobcům, usnadnit zákazníkovi lépe se orientovat v místní produkci a umožnit mu podporovat výrobce ze svého regionu a konečně turistu seznámit se zbožím vyrobeným skutečně v území, které navštívil.

Již v minulém roce 2014 byl vytvořen první díl propagační brožury, která propaguje místní výrobce a řemeslníky, kteří s námi navázali spolupráci. Jen velmi málo výrobců zde uvedených může označovat své výrobky speciální značkou Regionální potravina Kraje Vysočina či speciálním logem VYSOČINA – regionální produkt®. Není to tím, že by snad jejich výrobky byly horší, jeto dáno možná jen malým sebevědomím některých z nich. Jsme si vědomi toho, že bohatství regionu spočívá zejména ve schopnostech a dovednostech lidí, kteří výrobou tradičních výrobků pomáhají uchovávat um a poznatky předešlých generací. Toto je důvod proč se místní akční skupina rozhodla vyhledat a představit Vám výrobce tradičních a místních producentů a poskytnout jim možnost bezplatně se zviditelnit prostřednictvím tohoto informačního materiálu.

Věříme, že propagace místních produktů napomůže místním výrobcům získat vyšší počet nových zákazníků.


Soubory ke stažení:

 
Náhodné foto
Poznejte zelené srdce Česka