Vesnice roku 2016 na Vysočině

V krajském kole Vesnice roku 2016 získala obec Sobíňov „Oranžovou stuhu“

Ve čtvrtek 18. srpna 2016 byla v Lípě na Havlíčkobrodsku předána obci Sobíňov oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu. Stuhu obec získala v letošní soutěži Vesnice roku. Do soutěže Vesnice roku 2016 Kraje Vysočina se přihlásilo celkem 19 obcí. Soutěž Vesnice roku se koná od roku 1995. Vyhlašují ji Spolek pro obnovu venkova, Ministerstvo pro místní rozvoj, Svaz měst a obcí a Ministerstvo zemědělství. 

Více informací na: http://www.kr-vysocina.cz/lipu-uz-zdobi-titul-vesnice-roku-vysociny/d-4075440/p1=1013