Volba předsedy správní rady


Z á p i s

ze schůze správní rady obecně prospěšné společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s.,

konané v Havlíčkově Borové dne 11.3.2010.Přítomni:

Ing. Bohumír Nikl

Michael Omes

Roman Brukner

Jiří Čermák

Miroslav Štědrý

Ing. Jiří Uchytil

Zdeňka Valnerová

Mgr. Jiří Havlíček


Omluven:

Ing. Václav Němec

Program schůze:

Volba předsedy správní rady

Členové správní rady, jmenovaní zakladateli o.p.s., se sešli na schůzi k volbě předsedy správní rady.

Jediný návrh na předsedu správní rady podal Ing. Jiří Uchytil. Navrhl zvolit předsedou správní rady Ing. Bohumíra Nikla.

O návrhu na zvolení Ing. Bohumíra Nikla bylo hlasováno: 8 pro

 Ing. Bohumír Nikl byl zvolen předsedou správní rady.

Ing. Nikl souhlasí s volbou a funkci předsedy správní rady přijímá.ověřovatelé zápisu:

Ing. Jiří Uchytil v.r. Roman Brukner v.r.

V Havlíčkově Borové dne 11.března 2010.