Rozhodnutí zakladatelů o jmenování 3 členů správní rady - 3

ROZHODNUTÍ

zakladatelů obecně prospěšné společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s.,

o jmenování tří členů SPRÁVNÍ RADY na období 2010 - 2012.Přítomní zakladatelé o.p.s.:


1. Město Ždírec n.D.: pan Jan Martinec,

2. Město Přibyslav: Mgr.Jan Štefáček

3. Městys Krucemburk: Mgr. Jiří Havlíček

4. Městys Havlíčkova Borová: pan Roman Brukner

5. Městys Vojnův Městec: Ing.Josef Macek

6. Obec Modlíkov: pan Josef Kodras

7. Zemědělská a.s.Krucemburk, a.s.: Ing. Jiří Uchytil

8. KZM Přibyslav: paní Zdeňka Valnerová

9. TJ Jiskra Vojnův Městec: pan Josef Vaníček

10. TJ Spartak Staré Ransko: zakladatel omluven

11. TJ Sokol Havlíčkova Borová: Mgr. Otto Hájek

12. Milan Uttendorfský: zakladatel omluven  1. Ve smyslu znění zákona č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech a Zakládací smlouvy společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s. dnem 8.3.2010 skončilo tříleté funkční období
    3 členům správní rady a to panu Janu Martincovi, Ing. Josefu Mackovi a Mgr. Janu Štefáčkovi.


  1. Zakladatelé obecně prospěšné společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s. rozhodli na základě návrhu členů o.p.s. o jmenování 3 členů správní rady na tříleté funkční období v letech 2010 až 2012 a jmenovali tyto členy správní rady:


Michael Omes, nar. 9.5.1968, trvale bytem Přibyslav, Bechyňovo nám. 60

Ing. Bohumír Nikl, nar. 2.7.1964, trvale bytem Ždírec n.D., Nad Řekou 595

Jiří Čermák, nar. 4.12.1962, trvale bytem Vojnův Městec 76


Za zakladatele o.p.s.:Jan Martinec v.r. Ing. Jiří Uchytil, v.r. Ing. Josef Macek, v.r.


V Havlíčkově Borové dne 11.3.2010.Soubory ke stažení: