Schválené projekty spolupráce z PRV, OSA IV. 2.1, 19. kolo

Doporučené žádosti o dotaci 19. kola příjmu v rámci opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce
Přehled Žádostí o dotaci doporučených SZIF na základě bodování a posouzení kritérií přijatelnosti Hodnotitelskou komisí