Uplatňování principů Leader na Vysočině - metodika

Metodika byla zpracována v rámci projektu „Uplatňování principů Leader na Vysočině“, opatření IV. 2.1 Realizace projektů spolupráce PRV ČR na období 2007 – 2013. 

S využitím zkušeností z období 2007 – 2013 zpracovaly místní akční skupiny z regionu Kraje Vysočina metodiku týkající se uplatňování principů metody Leader a využití MAS jako platformy pro různé aktivity v oblasti regionálního rozvoje v území Kraje Vysočina. Našim cílem je posílit spolupráci místních akčních skupin mezi sebou a podpořit předávání správné praxe a postupů.

Zapojené MAS do projektu spolupráce: Havlíčkův kraj, o.p.s., MAS LEADER – Loucko, z.s., MAS Českomoravské pomezí o.p.s., MOST Vysočiny, o.p.s., Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s., Podhůří Železných hor o.p.s., Podhorácko, o.p.s., Via Rustica o.s.

  

 


Soubory ke stažení: