Metoda LEADER budoucnost venkova

Problémem venkova není pouze nedostatek financí. Na venkově chybí především dostatek schopných, vzdělaných a iniciativních lidí, kteří znají současnou situaci a možnosti, jak venkovu účinně pomáhat. K podchycení takových lidí je třeba vytvořit promyšlený a celoplošný vzdělávací systém, který bude řešit dlouhodobě vzdělávání venkovanů přímo na venkově. Předložený projekt se zabývá třemi oblastmi vzdělávání - vzděláváním občanů venkova, speciálním školením manažerů (neziskový sektor, MAS nepodpořené z PRV), a odbornou přípravou nejaktivnějších občanů v obcích. V rámci projektu je řešena propagace, medializace a tvorba vzdělávacích pomůcek. Projekt se současně zabývá aktivizací a začleňováním MAS nevybraných do PRV formou úzké národní spolupráce.


Soubory ke stažení: