Projekt z fiche č. 4 - zázemí pro kulturní vyžití a úprava veřejných prostor v Modlíkově

Zázemí pro kulturní vyžití a zlepšení vzhledu Obce Modlíkov


Projekt z Výzvy č. 6


Název žadatele: Obec Modlíkov


Číslo a název fiche: 4 – Zlepšení kvality života v regionu Havlíčkův kraj


Číslo opatření: III. 2.1.2. Občanské vybavení a služby

Číslo podopatření: III. 2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic


Popis projektu:

Realizací projektu došlo k rekonstrukci objektu jeviště ze západní strany, vybudování parkovací plochy a vjezdů. Ve středu obce byly provedeny parkové úpravy na ploše cca 293 m².


Celkové náklady projektu: 732.000,- Kč

Výše dotace: 499.950,- Kč


V současné době se projekt dokončuje. Žádost o proplacení výdajů bude podána 15. 9. 2011.