Projekt z fiche č. 6 - parkoviště a přístupová cesta ke kostelu v Havlíčkově Borové

Parkoviště a přístupová cesta ke kostelu a hřbitovu Havlíčkova Borová


Projekt z Výzvy č. 5


Název žadatele: Městys Havlíčkova Borová

Číslo a název fiche: 6 – Kulturní a historické dědictví bohatství regionu Havlíčkův kraj


Číslo opatření:

III. 2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova


Popis projektu:

Projekt řeší vybudování parkoviště a přístupové cesty ke kostelu sv. Víta

v Havlíčkově Borové.


Celkové náklady projektu: 2.198.515,- Kč

Výše dotace: 1.648.886,- Kč