Projekt z fiche č. 1 - manipulační plocha v areálu DVPM Slavíkov

Manipulační plocha Dolní Vestec


Projekt z Výzvy č. 5


Název žadatele: Družstvo vlastníků půdy a majetku Slavíkov


Číslo a název fiche:

1 – Podpora rozvoje zemědělských podniků


Číslo opatření:

I. 1.1.1. Modernizace zemědělských podniků

Číslo podopatření: I. 1.3.1.

Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům


Popis projektu:

Vybudování zpevněné manipulační plochy o velikosti 942 m² z asfaltového betonu, která slouží k přístupu do jednotlivých objektů ve středisku Dolní Vestec a k přesunům ve areálu družstva.


Celkové náklady projektu: 1.909.973,- Kč

Výše dotace: 748.902,- Kč