Projekt z fiche č. 6 - stavební úpravy kůru v Sopotech

Název žadatele:Římskokatolická farnost Sopoty

Název projektu: Stavební úpravy kůru v kostele Navštívení Panny Marie v Sopotech

Číslo a název fiche: 6 – Kulturní a historické dědictví – bohatství regionu Havlíčkův kraj

Číslo opatření: III. 2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova

Stručný popis projektu: Byla posílena statika kůru a zhotovena nová elektroinstalace v kostele Navštívení Panny Marie v Sopotech. Současně proběhla výměna, či oprava dřevěné konstrukce kůru, dle požadavků pracovníků památkového ústavu.

Celkové náklady projektu: 243.607,- Kč

Výše dotace: 219.246,- Kč