Projekt z fiche č. 4 - statické zajištění stropu v sokolovně v Krucemburku

Název žadatele: Tělocvičná jednota Krucemburk

Název projektu: Sokolovna Krucemburk – statické zajištění stropu

Číslo a název fiche: 4 – Zlepšení kvality života v regionu Havlíčkův kraj

Číslo opatření: III. 2.1.2. Občanské vybavení a služby

Číslo podopatření: III. 2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic

Stručný popis projektu: Statické zajištění nosných trámů ocelovými nosníky, instalace nového stropního podhledu, výměna svítidel a elektroinstalace.

Celkové náklady projektu: 1.108.043,- Kč

Výše dotace: 995.922,- Kč