Projekt z fiche č. 3 - centrální odsávací zařízení provozovny

Název žadatele: Ing. Miroslav Marek, Hudeč – Podmoklany

Název projektu: Nové technické vybavení provozovny

Číslo a název fiche:3 – Podpora drobného podnikání v MAS Havlíčkův kraj

Číslo opatření: III. 1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje

Stručný popis projektu: Do provozovny bylo pořízeno centrální odsávací zařízení na dřevný materiál.

Celkové náklady projektu: 660.000,- Kč

Výše dotace: 330.000,- Kč