Projekt z fiche č. 4 - rekonstrukce víceúčelového domu ve Stříbrných Horách

Název žadatele:Obec Stříbrné Hory

Název projektu: Rekonstrukce víceúčelového kulturního domu

Číslo a název fiche: 4 – Zlepšení kvality života v regionu Havlíčkův kraj

Číslo opatření: III. 2.1.2. Občanské vybavení a služby

Číslo podopatření: III. 2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic

Stručný popis projektu: Projekt řešil především výměnu oken a zhotovení zateplení kulturního domu ze tří stran, úpravu atiky a klempířské práce s tím spojené.

Celkové náklady projektu: 630.466,- Kč

Výše dotace: 478.260,- KčSoubory ke stažení: