Projekt z fiche č. 4 - přístavba budovy MÚ a vznik multifunkčního sálu ve Ždírci nad Doubravou

Název žadatele: Město Ždírec nad Doubravou

Název projektu: Přístavba multifunkčního sálu se zázemím k Městskému úřadu Ždírec nad Doubravou

Číslo a název fiche: 4 – Zlepšení kvality života v regionu Havlíčkův kraj

Číslo opatření: III. 2.1.2. Občanské vybavení a služby

Číslo podopatření: III. 2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic

Stručný popis projektu: Realizací projektu došlo k přístavbě budovy MÚ, ve které vznikla víceúčelová zasedací síň, prostory pro kanceláře a sociální zařízení.

Celkové náklady projektu: 3.831.375,- Kč

Výše dotace: 1.263.894,- Kč


Soubory ke stažení: