Projekt z fiche č. 4 - klubovna v požární zbrojnici v Havlíčkově Borové

Název žadatele: Městys Havlíčkova Borová

Název projektu: Požární zbrojnice – prostor pro klubovou činnost

Číslo a název fiche: 4 – Zlepšení kvality života v regionu Havlíčkův kraj

Číslo opatření: III. 2.1.2. Občanské vybavení a služby

Číslo podopatření: III. 2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic

Stručný popis projektu: V nově vybudované požární zbrojnici byly využity půdní prostory pro vybudování klubovny pro spolkovou činnost. Došlo k zateplení stropů, vybudování sociálního zařízení, kuchyňky a klubovny s kapacitou 60 míst.

Celkové náklady projektu: 973.251,- Kč

Výše dotace: 736.071,- Kč


Soubory ke stažení: