Projekt z fiche č. 4 - elektroinstalace a elektroakustika v kulturním domě

Název žadatele: Město Přibyslav

Název projektu: Kulturní dům Přibyslav – rekonstrukce elektroinstalace a elektroakustiky

Číslo a název fiche: 4 – Zlepšení kvality života v regionu Havlíčkův kraj

Číslo opatření: III. 2.1.2. Občanské vybavení a služby

Číslo podopatření: III. 2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic

Stručný popis projektu: Předmětem projektu bylo vybudování nových rozvodů elektroinstalace, modernizace osvětlovacích, zvukových a promítacích zařízení.

Celkové náklady projektu: 5.555.338,- Kč

Výše dotace: 1.800.000,- Kč


Soubory ke stažení: