Projekt z fiche č. 1 - technologie skladu obilovin

Název žadatele: Zemědělská a.s. Krucemburk, akciová společnost

Název projektu: Technologie skladu obilovin

Číslo a název fiche: 1 – Podpora rozvoje zemědělských podniků

Číslo opatření: I. 1.1.1. Modernizace zemědělských podniků

Číslo podopatření: I. 1.3.1. Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům


Krátký popis projektu: Dostavba dvou sil na obilí, každé o kapacitě 1300 m³ a dostavba dopravních cest pro dopravu obilí z těchto sil na čističku a sušku a instalace závěsných teploměrů.

Celkové náklady projektu: 2.693.400,- Kč

Výše dotace: 1.000.000,- Kč


Soubory ke stažení:
JPG DSC08162.JPG 337 kB