Realizované projekty za období 2007 - 2013

V rámci hodnocení MAS Havlíčkův kraj vydala informační brožuru, ve které naleznete realizované projekty v jednotlivých výzvách z Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013/ Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD), osa IV. LEADER, opatření IV. 1.2 Realizace místní rozvojové strategie - Havlíčkův kraj - region spokojeného života pro všechny. 

 


Soubory ke stažení: