Představujeme vám Havlíčkův kraj o. p. s.

Obecně prospěšná společnost (o. p. s.) byla založena 8. 3. 2006 za účelem poskytování obecně prospěšných služeb, jejichž cílem je rozvoj regionu Havlíčkův kraj.
 • Koordinace rozvoje regionu ve všech oblastech
 • Rozvoj a propagace regionu a jeho turistického potenciálu
 • Vytváření nových forem a možností ekonomického a turistického využití krajiny
 • Ochrana obrazu krajiny, sídel a jejich hodnot jako jediného základního prostředku pro rozvoj turistického ruchu
 • Podpora multifunkčního zemědělství a ochrana životního prostředí
 • Služby při financování projektů k rozvoji regionu
 • Posouzení projektů k rozvoji regionu
 • Koordinace projektů a produktů zaměřených k rozvoji regionu
 • Tvorba informační databanky ke shromáždění informací prospěšných k rozvoji regionu
 • Součinnost se zahraničními subjekty majícími vztah k regionu
 • Příprava informačních a metodických materiálů a školních pomůcek
 • Výchova, vzdělávání a informování dětí a mládeže
 • Spolupráce na rozvoji lidských zdrojů
 • Zajišťování osvěty a vzdělanosti lidského potenciálu kraje
 • Provoz IC – koordinace a rozvoj
 • Komunikace s orgány státní správy a samosprávy při spolupráci na rozvoji regionu
 • Poradenská činnost
 • Činnosti spojené se spoluprácí s orgány Evropské unie v rámci rozvoje regionu
Na základě hodnocení strategických plánů LEADER, které předkládaly Místní akční skupiny (MAS), bylo vybráno v prvním kole 48 MAS k financování v rámci Programu rozvoje venkova ČR. Havlíčkův kraj o.p.s. byla vybrána k realizaci Strategického plánu Leader na roky 2007 - 2013. Co to pro náš region znamená? Z evropských fondů budou na rozvoj Havlíčkova kraje o. p. s. uvolněny finanční dotace. Dotace budou rozdělovány podle pravidel, která začátkem července naleznete na stránkách http://www.havlickuvkraj.cz.