Roční závěrka účetnictví za rok 2014 včetně zpráv auditora

V přílohách naleznete: účetní závěrku 2014, Zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky 2014 a ověření výroční zprávy 2014 a Zprávu nezávislého auditora k ověření splnění účelu využití poskytnutí dotace na tzv. provozní náklady - dotace z PRV, osy IV. LEADER, opatř. IV. 1.1.


Soubory ke stažení: