Zápis z jednání 1. Valné hromady ze dne 27. 2. 2007