Výroční zpráva za rok 2008

POČÁTEČNÍ STAVY K 1.1.2008 (v Kč) :

BÚ                                                                           56.470,49
POKLADNA                                                                  0,00
CELKEM                                                                56.470,49


VÝNOSY :
SMLOUVY O PŮJČCE ( PŘIBYSLAV, ŽDÍREC, p.ŠTĚDRÝ ) 730.000,00
ÚROKY PŘIJATÉ                                                                      184,46
JINÉ OSTATNÍ VÝNOSY ( VODAFONE )                                 1.001,00
PŘIJATÉ PŘÍSPĚVKY FOND KRAJE VYSOČINA                 191.250,00
PŘIJATÉ PŘÍSPĚVKY SZIF BRNO                                      505.243,00
PŘIJATÉ PŘÍSPĚVKY DARY                                              106.200,00
VÝNOSY CELKEM                                                           1.533.878,46


NÁKLADY :
SMLOUVY O PŮJČCE – VRATKA ( GRANT, p.Chlád, ZEM. ) 476.000,00
ŠKODA FABIA AMBIENTE 1,2/51 kW                                  289.000,00
POSKYTNUTÉ PROVOZNÍ ZÁLOHY ( ELEKTŘINA )                 5.600,00
SPOTŘEBA MATERIÁLU REŽIJNÍ                                         15.525,50
SPOTŘEBA MATERIÁLU DROBNÝ MAJETEK                       73.562,50
SPOTŘEBA MATERIÁLU POHONNÉ HMOTY                          7.916,00
CESTOVNÍ NÁHRADY                                                              964,00
SLUŽBY REŽIJNÍ                                                                  84.809,10
SLUŽBY REALIZACE PROJEKTŮ                                        201.000,00
MZDOVÉ NÁKLADY                                                           285.000,00
SILNIČNÍ DAŇ                                                                          900,00
ÚROKY Z FINANČNÍCH VÝPOMOCÍ ( SML.12/2007 )               2.100,00
OSTATNÍ NÁKLADY ( VYÚČTOVÁNÍ – MAS ZAČÍNÁME )       61.627,00
POSKYTNUTÉ PŘÍSPĚVKY NS MAS ČR                                2.000,00
MZDOVÉ NÁKLADY XII.2008 -                                               33.750,00
NÁKLADY CELKEM                                                         1.472.254,10


KONCOVÉ STAVY K 31.12.2008 :
BÚ                                                                                   117.038,85
POKLADNA                                                                      1.056,00
CELKEM                                                                    118.094,85


Soubory ke stažení: