Výroční zpráva za rok 2006

Základní údaje o společnosti
Datum založení společnosti: 8.března 2006
Členové o.p.s. k 31.12.2006

Jméno zakladatele Sídlo zakladatele
Město Ždírec nad Doubravou Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou 00268542
Město Přibyslav Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav 00268097
Městys Krucemburk nám. Jana Zrzavého 13, 582 66 Krucemburk 00267716
Městys Vojnův Městec Vojnův Městec 27, 591 01 Žďár nad Sázavou 00295761
Městys Havlíčkova Borová Náměstí 278, 582 23 Havlíčkova Borová 00267431
Obec Modlíkov Modlíkov 60, 582 22 Přibyslav 00579963
Zemědělská a.s. Krucemburk,
akciová společnost
Koželužská 385, 582 66 Krucemburk 60917962
TJ Spartak Staré Ransko Staré Ransko, 582 66 Krucemburk 46483853
TJ Jiskra Vojnův Městec
Vojnův Městec, 591 01 Žďár nad Sázavou 15544257
TJ Sokol Havlíčkova Borová Pivovarská 354, 582 23 Havlíčkova Borová 15059057
Kulturní zařízení města Přibyslav Bechyňovo náměstí 45, 582 22 Přibyslav 71169113
Milan Uttendorfský Rybízovna 30, 582 23 Havlíčkova Borová 44454244

Správní rada společnosti
Jan Martinec, předseda
Mgr.Jan Štefáček
Ing.Jiří Uchytil
Ing. Josef Macek
Jaroslava Pecinová
Jaroslava Hájková
Zdeňka Valnerová
Miroslav Štědrý
Roman Brukner

Dozorčí rada společnosti
Oldřich Rýpar, předseda
Josef Kodras
Josef Vaníček


Zpráva předsedy správní rady o činnosti rady v roce 2006

Správní rada společnosti se v roce 2006 sešla na 4 řádných schůzích na kterých řešila zejména záležitosti spojené se založením společnosti a zahájením činnosti, s projektem Havlíčkův kraj-osvojování schopností a s organizačními záležitostmi.

Řešené záležitosti:
 • projednání návrhu statutu společnosti
 • projednání žádosti o dotaci na propagaci regionu ze SROP
 • projednání žádostí o přijetí nových členů
 • návrh personálního řešení ředitele o.p.s.
 • zadání zpracování webových stránek www.havlickuvkraj.cz
 • uzavření smlouvy na vytvoření strategie o.p.s.
 • návrh na financování činnosti
 • projednání strategických cílů MAS
 • harmonogram realizace programu Havlíčkův kraj-osvojování schopností
 • uzavření smlouvy o vedení účetnictví
 • příprava valné hromady
Jan Martinec, předseda správní rady v.r.


Zpráva předsedy dozorčí rady o činnosti v roce 2006

Dozorčí rada společnosti vzhledem k zahájení činnosti o.p.s. až v průběhu roku 2006 se sešla ke kontrole účetní závěrky a posouzení činnosti správní rady v období od založení o.p.s. do konání valné hromady.

Z kontrolní činnosti rady:
 1. Členové dozorčí rady se seznámili s roční závěrkou hospodaření o.p.s., připravenou Městským úřadem ve Ždírci n.D., paní Naďou Lédlovou. Členové dozorčí rady nemají připomínky k roční závěrce.
 2. Dozorčí rada se seznámila se způsobem financování projektu Havlíčkův kraj-osvojování schopností formou půjčky od obcí - členů o.p.s.
Oldřich Rýpar, předseda dozorčí rady v.r.


ZPRÁVA O ÚČETNÍ UZÁVĚRCE ÚČTU Č. 1471996339/0800
HAVLÍČKŮV KRAJ, o.p.s., Školní čp. 500, Ždírec n.D.
Účetní uzávěrka byla provedena ke dni 31.12.2006.

Smlouva o běžném účtu v české měně byla s Českou spořitelnou, a.s., Ždírec n.D. sepsána dne 12.4.2006.

POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK:   0,00 Kč
PŘÍJMY: Majetkový vklad zakládajících členů 24.000,00 Kč
  Půjčka Města Ždírec n.D. 50.000,00 Kč
  Úrok kredit 17,30 Kč
  PŘÍJEM CELKEM 74.017,30 Kč
VÝDAJE: JUDr.Turinská, návrh na zápis o.p.s. do rejstříku 625,00 Kč
  Výběr hotovosti - poštovné 205,00 Kč
  Notebook HPnx 7400 38.444,00 Kč
  Registrace domény CZ - havlickuvkraj.cz 641,40 Kč
  Poplatek za vedení účtu 1.373,00 Kč
  VÝDAJE CELKEM 41.288,40 Kč
REKAPITULACE : Počáteční zůstatek ke 12.4.2006 0,00 Kč
  Příjmy rok 2006 74.017,30 Kč
  Výdaje rok 2006 41.288,40 Kč
  KONEČNÝ ZŮSTATEK KE 31.12.2006 32.728,90 Kč

Kontrolu zápisu o stavu účtu provedl ke dni 31.12.2006 p. Jan Martinec, předseda správní rady o.p.s. Havlíčkův kraj.

Jan Martinec, předseda SR v.r.

Vypracovala: Naděžda Lédlová
e-mail: ledlova.n@zdirec.cz
telefon: 569 694 433

Soubory ke stažení: