Výběrová komise MAS Havlíčkův kraj

Výběrová komise je výkonný orgán pro hodnocení projektů. Členové výběrové komise jsou voleni Valnou hromadou ze subjektů, které na území MAS prokazatelně místně působí, přičemž veřejný sektor ani žádná jiná zájmová skupina nepředstavuje více jak 49 % hlasovacích práv. Toto pravidlo je uplatněno i při skladbě výběrové komise. Funkční období členů VK je jeden rok. Výběrová komise jedná dle schváleného jednacího řádu.

Složení výběrové komise a jednací řád VK naleznete v příloze. 


Soubory ke stažení: