Složení Výběrové komise MAS

Valnou hromadou MAS Havlíčkův kraj byli dne 25. 4. 2017 zvoleni noví členové Výběrové komise. Seznam členů naleznete v příloze.


Soubory ke stažení: