Kontrolní a monitorovací výbor MAS Havlíčkův kraj

Kontrolní a monitorovací výbor MAS je kontrolním orgánem MAS. Členové KMV jsou voleni Valnou hromadou z partnerů MAS, přičemž veřejný sektor ani žádná jiná zájmová skupina nepředstavuje více jak 49 % hlasovacích práv. Toto pravidlo je uplatněno i při skladbě KMV. Funkční období členů KMV je tříleté. Opětovná volba je možná. Valná hromada stanoví pro příslušné období počet členů KMV. 

Složení kontrolního a monitorovacího výboru zvoleného na Valné hromadě dne 22. 9. 2015 naleznete v příloze.


Soubory ke stažení: