Viktor Dobrovolný

Viktor DobrovolnýViktor Dobrovolný se narodil v Borové (nyní Havlíčkova Borová) v domě čp. 73. Byl druhorozeným synem z pěti dětí Albíny a Filipa Dobrovolného. V letech 1920-24 studoval na reálce v Praze-Žižkově, 1924-28 se učil kreslení písma, ornamentu, pískování a leptání skla v závodě J. Palmeho v Praze 1. V letech 1927-34 studoval na Uměleckoprůmyslové škole v Praze u profesora Josefa Drahoňovského. Za účast v komunistickém odboji byl v letech 1941-45 vězněn v koncentračních táborech Mauthausen a Dachau.
Po návratu do Prahy a marném pokusu stát se pedagogem Uměleckoprůmyslové školy, byl čtyři roky zaměstnán jako technický redaktor v družstevním nakladatelství Máj. V roce 1950 se stal členem Svazu československých výtvarných umělců a věnoval se převážně sochařské tvorbě.
Jeho tvorba i názory byly silně ovlivněny otcem, levicově orientovaným novinářem.
Do výtvarného života se Viktor Dobrovolný aktivně zapojil již ve dvacátých letech 20. století, kdy začal svými kresbami a karikaturami přispívat do týdeníku Kronika, Der Simpl a skautského časopisu Oheň. Vedle kresby se věnoval i malbě a práci v materiálu, která v jeho tvorbě později převážila.
Viktor Dobrovolný svými díly reagoval na dobu, kterou prožíval. Náměty čerpal z české tradice. Také se nechával inspirovat aktuální současností podle své vnitřní tvůrčí potřeby. Neustále hledal nové způsoby vyjádření svých pocitů, tužeb, záměrů a snažil se je skloubit s požadavky objednavatele. Jeho tvorbu lze rozdělit do dvou linií. Jednu tvoří řada portrétů, medailí a pomníkových prací v duchu socialistického realismu vytvořená především na politickou objednávku. Druhá zahrnuje expresivně laděné plastiky zachycující půvaby a krásy života, ale i jeho dramatické zvraty a v neposlední řadě četné lyrické postavy žen jako symbolů života. Vybraná díla z jeho celoživotní tvorby získala obec darem v roce 1994 od paní Květeny Dobrovolné, jež tak splnila přání svého muže.
Roku 1984 byl Viktor Dobrovolný jmenován zasloužilým umělcem. Zemřel 13. 10. 1987 v Praze. Urna s jeho popelem je uložena s ostatky autorových rodičů na hřbitově v Havlíčkově Borové.
Hana Nováková, ředitelka Galerie výtvarného umění Havlíčkův Brod

 
Náhodné foto
Poznejte zelené srdce Česka