Manažer a zaměstnanci MAS

Pracovní tým kanceláře MAS Havlíčkův kraj

Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD MAS

Jaroslava Hájková
Telefon: 561 116 138, 774 420 913
E-mail: hajkova@havlickuvkraj.cz

Účetní/administrativní pracovník CLLD 

Jitka Škaredová
Telefon: 561 116 138; 722 945 540
E-mail: skaredova@havlickuvkraj.cz

Projektový manažer MAS/ animace škol

Ing. Hana Půžová
Telefon: 561 110 570
E-mail: puzova@havlickuvkraj.cz