Havlíčkův kraj, o.p.s.


publicita

Přednáška: Sex v době temna (Žďár n.S.)

poslední aktualizace: 29.11.2017

Zámek Žďár nad Sázavou - Muzeum nové generace

29.11. 2017, 17 hod.

přednáší Prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc., profesor Univerzity
Karlovy, přední český historik

Byl sex v časech označovaných jako "doba temna" tabu, nebo nebyl? Jak byla sexualita vnímána společností? Čím byla pro naše předky láska, jaký význam se přisuzoval slibu manželství nebo jak veřejné mínění hodnotilo předmanželský sex?

Vstupné: 70 Kč (předprodej vstupenek od 3.11. v kavárně Muzea nové generace, tel.: 732 384 312)

Pozvánka na akci

Evropská unie
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Program rozvoje venkova
LEADER
místní Agenda 21
podpořil Kraj Vysočina
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
NS MAS ČR
Sdílejte stránku: