Seminář k Výzvě č. 1 MAS z Programu rozvoje venkova

MAS Havlíčkův kraj, o.p.s. zve všechny potencionální žadatele na seminář k 1. výzvě MAS Programu rozvoje venkova (Fiche 1, 2, 3, 7 a 10), který se koná 12. 7. 2017 od 13 hodin na Úřadu městyse Nové Veselí, Na Městečku 114

Program: 

Představení vyhlašovaných Fichí č. 1, 2, 3, 7 a 10 (podmínky, kritéria přijatelnosti, oprávnění žadatelé, výše způsobilých výdajů)

Fiche č. 1 Odborná vzdělávání a poradenství pro podnikatele

Fiche č. 2 Podpora rozvoje zemědělských podniků

Fiche č. 3 Podpora zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh

Fiche č. 7 Rozvoj nezemědělské činnosti a agroturistiky

Fiche č. 10 Podpora společenských funkcí lesa

Proces podání Žádosti o dotaci na MAS, Portál farmáře

Hodnocení a výběr projektů, průběh další administrace

Dotazy a diskuze 

Na setkání se těší zaměstnanci MAS 

Kontakt: 561 116 138, 774 420 913, hajkova@havlickuvkraj.czskaredova@havlickuvkraj.cz

 
Náhodné foto
Poznejte zelené srdce Česka