Nezapomeňte! Zasedání Výběrové komise a veřejná obhajoba projektů podaných do Výzvy č. 10 (19. kolo příjmu žádostí na SZIF) se koná 28. 5. 2013 v 8.30 hodin v zasedací místnosti MAS v Havlíčkově Borové, Havlíčkova ulice 67.