Seznam předložených žádostí do Výzvy č. 8 (15. kolo příjmu žádostí)

Ve středu 15. 2. 2012 byl ukončen příjem žádostí o dotaci na projekty do Výzvy č. 8 (15. kolo příjmu žádostí SZIF) PRV, opatření IV. 1.2. LEADER. Seznam předložených žádostí naleznete v příloze této zprávy.

Soubory ke stažení: