Schválené Žádosti o dotaci z opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie

Státní zemědělský intervenční fond má ke dni 17. února 2011 schváleno v NUTS II Jihovýchod 71 Žádostí o dotaci v rámci 11. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie. Za naši MAS se jedná o dva projekty z Výzvy č. 6: Obec Modlíkov - Zázemí pro kulturní vyžití a zlepšení vzhledu obce Modlíkov, výše dotace 499.950,- Kč a Městys Krucemburk - Oprava ohradní zdi u kostela sv. Mikuláše v Krucemburku, výše dotace 267.446,- Kč.


Soubory ke stažení: