Zpráva ze SZIF - schválené žádosti z Výzvy č. 5

Schválené žádosti z 9. kola - Státní zemědělský intervenční fond schválil podané žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova – opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie. Mezi těmito žádostmi je schváleno sedm za naši MAS: Družstvo vlastníků půdy a majetku Slavíkov  - Manipulační plocha Dolní Vestec (750 tis. Kč); Ing. Miroslav Marek, Hudeč - Podmoklany - Nové technické vybavení provozovny (330 tis. Kč); Město Ždírec nad Doubravou - Energetická optimalizace hasičské zbrojnice a hasičské klubovny Ždírec n. D. (514.620,-); TJ Jiskra Vojnův Městec - Přístavba a stavební úpravy sokolovny ve Vojnově Městci (1.615.410,- Kč); Obec Podmoklany - Přístavba hasičského domu v Podmoklanech (1.509.157,- Kč); Římskokatolická farnost Přibyslav - Úprava zpevněných ploch a odvodnění dvora areálu fary Přibyslav (211.306,- Kč); Městys Havlíčkova Borová - Parkoviště a přístupová cesta ke kostelu a hřbitovu Havlíčkova Borová (1.648.886,- Kč)