Pravidla pro čerpání finančních prostředků z MINI FONDU na drobné akce

Na návrh Dozorčí rady byla Správní radou schválena pravidla MINI FONDU MAS Havlíčkův kraj. V přílochách naleznete pravidla a potřebné formuláře.

Soubory ke stažení: